Vodní energetika

V energetice se jedná především o dodávky pro vodní díla a vodní elektrárny, tj. ovládání jezových klapek, regulátory vodních turbín, pohony stavidel, hydraulické systémy ovládání uzávěrů vodních děl.

Bohemia Hydro nabízí dodávky zařízení zejména pro oblast regulace vodních turbín. Jsme schopni navrhnout, vyprojektovat, doložit výpočty, vyrobit, namontovat, odzkoušet a doložit dokumentací skutečného stavu regulační obvody všech typů vodních elektráren (Kaplanovy, Francisovy, Peltonovy ….). jedná se nejen o dodávku zařízení pro nová vodní díla, ale zejména dnes velmi žádaný přechod z původní nízkotlaké hydrauliky na vysokotlaké hydraulické regulační obvody.

Vypracujeme projektovou dokumentaci s doložením následujících důležitých hodnot:

  • velikosti regulační práce systému ovládání turbíny
  • určení min. ovládacích tlaků a objemů pro jednotlivé obvody – tomu odpovídající regulační energie
  • časových konstant systému regulace turbíny, včetně přechodového zvýšení otáček při působení regulátoru
  • určení všech potřebných charakteristických hodnot pro návrh nového regulačního obvodu a pro jeho bezpečný provoz soustrojí jako jsou časové konstanty, min. ovládací tlaky, popisy automatik soustrojí, stanovení regulačních stabilit systému …..
  • dodání zařízení dle ČSN EN 61 362
Foto:

VE Kamýk

PVE Dlouhé stráně

V případě zájmu nás kontaktujte na naší emailovou adresu info@bohemiahydro.cz