Mazací a chladící agregáty

Zajistíme kompletní projekty a dodávky zařízení pro obvody mazání a chlazení vodních i tepelných elektráren v uzavřeném procesu PROJEKT – VÝPOČTOVÉ ZPRÁVY – VÝROBA – MONTÁŽ – UVEDENÍ DO PROVOZU – DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU – SERVIS V ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ DOBĚ.

Nabízené práce dokládáme již realizovanými projekty. Pro sestavení mazacího a chladícího obvodu používáme:

  • Chladiče vodní i vzduchové, deskové i trubkové, rozebíratelné i nerozebíratelné.
  • Čerpadla všech typů s elektromotory AC i DC.
  • Nádrže ocelové, hliníkové i nerezové velikosti od 10 dm3 do 5000 dm3.
  • Atypické tvary nádrží, dvouplášťové provedení.
  • Filtrace nízkotlaková, filtrace vzdušné vlhkosti.
  • Osazení obvodu čidly automatiky – tlakové snímače, průtokoměry, teploměry, frekvenční měniče, hladinoměry…

Provoz a údržba dnešních hydraulických strojů musí zejména sledovat jeden z nežádoucích parametrů – přítomnost vody v oleji. Zejména u mazacích olejových systémů turbín je nežádoucí vysoká úroveň přítomnosti vody v olejovém okruhu. To má negativní účinek na vlastnosti provozní olejové kapaliny, jako je vlastnost mazací, parní kavitace a eroze třených povrchů.  Z těchto důvodů doporučujeme koncovému provozovateli zařízení osadit obvod jednotkou zabezpečující zachycení nejen mechanických nečistot, ale i absorpci vody v oleji.

Tím je zaručena vyšší bezpečnost, životnost a menší poruchovost celého strojního zařízení.

V případě zájmu nás kontaktujte na naší emailovou adresu info@bohemiahydro.cz